Dobrovoljno darivanje krvi 25.02.2021.

Dana 25.02.2021. godine, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slunj, održana je prva ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Dobrovoljno darivanje krvi važno je za podmirivanje nužnih zaliha krvi i osiguravanje funkcionalne zdravstvene skrbi, a tu važnost je prepoznalo 95 darivatelja koji su danas pristupili akciji, od kojih je 79 uspješno darovalo krv – 74 muškaraca i 5 žena i na taj način pokazali da je unatoč trenutnoj situaciji u vezi pandemije COVID 19, prisutna želja da pomognu onima kojima darovane doze krvi život znače. Zahvaljujemo svima na svakoj darovanoj dozi krvi! Pozivamo sve na sljedeći akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati 27.05.2021.!