PROJEKT MOBILNOST

Gradsko društvo Crvenog križ Slunj u sklopu svojih djelatnosti skrbi o starijim i nemoćnim osobama, te je ovaj projekt Mobilnost osoba treće životne dobi na području Slunja, Cetingrada i Rakovice usmjeren na područje socijalne skrbi i osiguranje usluga usmjerenih povećanju kvalitete života starijih osoba, što je u skladu sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj i Strategijom socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi na području Grada Slunja i dvije susjedne općine Cetingrad i Rakovica, ukupno 793 km2.
Područje grada Slunja obuhvaća 66 naselja, općina Cetingrad obuhvaća 36 naselja, a općina Rakovica obuhvaća 25 naselja.
Ciljevi projekta su:
• Ublažiti socijalnu isključenost i uključiti osobe starije životne dobi u život zajednice
• Omogućiti korištenje usluge prijevoza na cijelom području jedinice lokalne samouprave
• Uključivanje osoba starije životne dobi u život lokalne zajednice
• Ostanak osoba starije životne dobi u vlastitim domovima
Gradsko društvo Crvenog križa Slunj u svojoj bazi trenutno ima 74 korisnika koji koriste uslugu prijevoza na projektu Mobilnost osoba treće životne dobi na području Slunja, Rakovice i Cetingrada.
Razdoblje provedbe programa je 24 mjeseca, počevši od 01.siječnja 2021. godine.