Najljepši događaji u životu 🍀

Tema predavanja održanog u Rekreativnom kutku pod vodstvom djelatnica Zavoda za socijalnu skrb bila je ”Najljepši događaji u životu”.
Predavanja, organizirana jednom mjesečno u suradnji sa Zavodom za socijalnu skrb, imaju za cilj pružiti psihosocijalnu podršku starijim osobama, korisnicima Rekreativnog kutka.