Predavanja prve pomoći

Prva pomoć pripada javnim ovlastima koje obavlja Crveni križ u skladu s Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu (članak 8. stavak 7., 8., 9.,10. i 13)

Sama djelatnost prve pomoći Crvenog križa Slunj može se podijeliti na prvu pomoć za:

  • za kandidate autoškole;
  • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći na radu;
  • edukacija mladih i građana

Sama ideja Crvenog križa začeta je na pružanju Prve pomoći ranjenicima na bojnom polju, davne 1859. godine, pa Hrvatski Crveni križ, želeći zaštititi život i zdravlje, veliku pažnju posvećuje kvalitetnom teoretskom i praktičnom podučavanju pružanja prve pomoći kandidata za vozače i mladeži Crvenog križa.

Programi prve pomoći Hrvatskog Crvenog križa za kandidate za vozače usklađeni su sa standardima Europske unije, a svrha im je smanjiti smrtnost i trajni invaliditet  osoba ozlijeđenih u prometnim nesrećama. Imajući povjerenje u kvalitetu izvedene nastave i želeći doprinijeti većoj sigurnosti prometa na cestama, zakonodavac je i starim Zakonom o sigurnosti na prometa na cestama, ali i novim koji je stupio na snagu 20.08.2004. godine organiziranje tečajeva prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi koje polažu kandidati za vozače povjerio Hrvatskom Crvenom križu, za što Rješenja izdaje Ministarstvo Zdravstva RH.

Važan dio programa rada s Mladeži Crvenog križa Slunj je zdravstveno prosvjećivanje pri čemu naglasak stavljamo na pružanje prve pomoći, a stečena znanja i vještine mladi provjeravanju na natjecanjima i demonstriraju na pokaznim vježbama