Radionice uoči Dana planeta Zemlje 🌎

Kako bismo obilježili navedeni datum, a kao svjedoci velikim klimatskih promjena, kroz edukativna predavanja i zanimljivu igru, u osnovnim školama na našem području održane su radionice.
Cilj navedenih radionica je naglasiti koliko je bitna zaštita okoliša i briga o ekologiji te na koji način naša dječica mogu sudjelovati u zaštiti okoliša 🌍🏔🌞