Služba traženja

Ratifikacijom međunarodnih sporazuma o zaštiti žrtava oružanog sukoba potpisnice na sebe preuzimaju i obveze koje proizlaze njihovim prihvaćanjem. Republika Hrvatska je među 188 država u svijetu koje su potpisale Ženevske konvencije.

Služba traženja je međunarodna obveza svake zemlje potpisnice Ženevskih konvencija, te javna ovlast i jedna od osnovnih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa.

U punoj je funkciji u vrijeme oružanog sukoba i radi na prikupljanju podataka i davanju obavijesti o žrtvama rata, a u miru Služba traženja prikuplja i daje podatke o sudbini osoba koje su razdvojene, stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća ili drugih događanja, ekonomskih migracija i slično.

Temeljem Uredbe o osnutku Komisije za zatočene i nestale Vlade RH, Služba traženja Hrvatskog Crvenog križa je njena stručna služba zadužena za tehničke i administrativne poslove. Služba traženja Gradskog društva Crvenog križa Slunj surađuje da Uredom za zatočene i nestale Vlade RH, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom zdravstva te nadležnim tijelima državne uprave i drugih udruga stradalnika rata.

Crveni križ Slunj ima otvorena 42 neriješena traženja osoba čija se sudbina ne poznaje.