Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zahtjev ispitanika

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Mail službenika za zaštitu osobnih podataka pri Gradskom društvu Crvenog križa Slunj je: zastita.osobnih.podataka.ckslunj@gmail.com