Zaželi

Naziv projekta :  Oživi žene u zajednici – faza III
Naziv korisnika: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Slunj
Ukupna vrijednost projekta :  494.400,00 kn
EU sufinanciranje projekta: 494.400,00 kn
Razdoblje provedbe projekta: 25.10.2022.- 25.06.2023. – 8 mjeseci

Projekt sufinancira Europska unija
iz Europskog socijalnog fonda,
Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., broj poziva UP.02.1.1.16.

„Zajedno do fondova EU“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Slunj““

 

U sklopu projekta Oživi žene u zajednici-faza III pri Hrvatskom Crvenom križu Gradsko društvo Crvenog križa Slunj, zaposlit će se 10 žena koje su ciljana skupina projekta. Žene će preuzeti brigu i njegu za minimalno 60 krajnjih korisnika – starijih osoba, odnosno osoba u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćnih osoba.

Krajnjim korisnicima se kroz projekt Oživi žene u zajednici pruža pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Projektom ”Oživi žene u zajednici – faza III” omogućit će se pristup zapošljavanju i tržištu rada 10 žena pripadnica ranjivih skupina s područja Grada Slunja i Općine Cetingrad te će se na taj način osnažiti i unaprijediti njihov radni potencijal i ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva. Ujedno će se potaknuti na socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 60 krajnjih korisnika, odnosno osoba starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju koji će biti korisnici usluga pomoći.

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt ”Oživi žene u zajednici – faza III”
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.16.0034 za projekt Oživi žene u zajednici- faza III koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Gradsko društvo Crvenog Križa Slunj raspisalo je natječaj za zapošljavanje 10 gerontodomaćica, žena ciljanih skupina koje će obilaziti korisnike na području grada Slunja i općine Cetingrad.
Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Kontakt za više informacija: Tel: 047/777-204
E-mail: crveni.kriz.slunj@gmail.com

www.strukturnifondovi.hr