Dan starijih osoba i dan srca 30.09.2021.

Dana 30.09.2021. u gradskom parku Slunj u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slunj okupile su se brojne udruge i ustanove kako bi na prikladan način obilježile Međunarodni dan starijih osoba 01.10. i Dana srca 29.09. Na štandovima su građani mogli vidjeti i više se upoznati sa sljedećim programima:
– Gradsko društvo Crvenog križa Slunj – izložbeni radovi korisnika Rekreativnog kutka Dodajmo život godinama za starije osobe te drugi programi i aktivnosti koje provodi;
– Centar za socijalnu skrb Slunj – program za starije osobe
– Policijska postaja Slunj – Savjeti o samozaštitnom ponašanju starijih osoba;
– Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj – Savjetovanje i prevencija jesenskih požara;
– Dom zdravlja Slunj – mjerenje šećera
– Udruga invalida rada
– Udruga umirovljenika Slunj
U sklopu manifestacije građani su mogli sudjelovati u kuglanju (viseća kuglana), igranju šaha, pikada i sl., te se podružiti uz šalicu kave.
Zahvaljujemo se svima na sudjelovanju!