RADIONICA SIGURNOST U PROMETU 2021.

Ove godine u mjesecu rujnu provodila se radionica Sigurnost u prometu na temelju slikovnice “Na putu do škole” gdje su sudjelovala djeca iz 1. i 2. razreda Osnovne škole Slunj, Osnovne škole Cetingrad i Osnovne škole Eugen Kvaternik Rakovica. Naši mališani uz prezentaciju o zgodama mede Jurice naučili sljedeće:
– Na ulici se uvijek krećite pločnikom i to što dalje od kolnika!
– Nikad ne trčite!
– Ne gurajte se!
– I uvijek budite pažljivi!
Ukupno je sudjelovalo:
52 djece iz 1. razreda
68 djece iz 2. razreda
Za sudjelovanje na radionici Sigurnost u prometu djeca su dobila slikovnice “Na putu do škole” te prigodne poučne bojanke.
Hvala svima na sudjelovanju!