ZAŽELI-OŽIVI ŽENE U ZAJEDNICI

Projekt “Zaželi – Oživi žene u zajednici“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena. U skladu je i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva pogotovo uzevši u obzir da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Gradsko društvo Crvenog križa Slunj projekt Zaželi-Oživi žene u zajednici provodi od 01.03.2019. gdje je zaposleno 9 žena koje obilaze 95 korisnika na području grada Slunja, Općine Cetingrad i Općine Rakovice. Kako bi pomogle starijim i nemoćnim osobama žene u okviru socijalne usluge provode sljedeće aktivnosti; obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, dostava namirnica, lijekova i sl., psihosocijalna podrška, te druge svakodnevne potrebe(okućnica).